Activiteiten

photo_2018-03-11_13-49-12-642x336.jpg
Overleg met de achterban

Minimaal een keer per jaar zal er een algemene ledenvergadering gehouden worden met de leden. Leden worden op de hoogte gehouden van activiteiten, middels nieuwsbrieven en mediasites. Daarnaast kunnen er meerdere overlegmomenten ingepland worden.

Bij de eerstkomende ledenvergadering zal dit onderwerp nader uitgewerkt worden.

IMG-20200606-WA0004.jpg
Hulpvraag of Klacht

Een bewonersorganisatie komt op voor de belangen van zijn leden en helpt waar nodig met klachten of vragen.

U kunt vragen stellen of een klacht doorgeven over huurgerelateerde zaken via ons algemene mailadres bo.oldambt@gmail.com. Wel verzoeken wij u om ook eerst gratis lid te worden van onze organisatie. Meer over vragen of klachten kunt u hier lezen.

Overleg en Advies met de Corporatie

De Bewonersorganisatie Oldambt wil met toegelaten instellingen en de gemeente Oldambt overleg voeren over het huurbeleid in de gemeente Oldambt.
De door de Woningwet 2015 zo centraal gestelde samenwerking op lokaal niveau om te komen tot de gewenste volkshuisvestelijke prestaties is een belangrijke uitdaging. Een succesvolle samenwerking vraagt:

  • van  de gemeente dat zij concrete en realiseerbare doelen stelt;

  • van de corporatie dat zij goed beargumenteert welke bijdrage zij aan die doelen wil en kan leveren, en dat zij dit ook transparant overlegt;

  • van een huurdersorganisatie dat zij kritisch meedoet aan het stellen van doelen, de bijdrage van de corporatie hieraan en de effecten voor de huurders.

De Woningwet biedt daarnaast huurdersorganisaties een formele positie in het overleg om te komen tot prestatieafspraken.