• BOOldambt

Inspreektekst GlasDraad

Op maandag 5 oktober heeft de BOO een inspreektekst gestuurd voor de BMR/SWI commissievergadering van de gemeente Oldambt. Deze vergadering is komen te vervallen, en de tekst wordt nu gepubliceerd en behandeld in de raadsvergadering van 26 oktober as. Omdat de tijd echter krap is en Groninger Huis als corporatie/pandeigenaar al een overeenkomst over glasvezel met GlasDraad heeft ondertekend, hebben wij de wethouder de tekst alvast doen toekomen. Deze heeft beloofd zich nader te informeren en zo nodig vervolgstappen te ondernemen. Wij hopen dat Acantus alsnog op een positieve manier mee wil werken, om ook voor huurders de voordelen van snel internet, meer providerkeuze en het langer thuis zelfstandig wonen d.m.v. ondersteunende domotica, mogelijk wil maken.


Bijgaand onze tekst:


Beste commissieleden en geacht college,


Wij willen graag het volgende onder uw aandacht brengen.


Zoals bekend is de campagne “Glasdraad” voor de aanleg van glasvezel in de kleine kernen en het buitengebied van Oldambt van start gegaan. Uiteraard staan wij positief tegenover de aanleg van glasvezel. Als voor 30 november 2020 minstens 50% van alle geregistreerde adressen voor glasdraad zijn ingeschreven kan het project van start gaan.


Iedereen die in de kleine kernen woont en een coax aansluiting heeft en zich voor 30 november 2020 opgeeft moet een eenmalige bijdrage van 300 euro betalen. Dit kan in twee termijnen van 160 euro afbetaald worden. Deze eenmalige bijdrage zal echter voor mensen met lage inkomens een te grote financiële drempel zijn. Het woonlastenonderzoek Oost Groningen heeft aangetoond dat ongeveer 30% van de huurders moeite heeft om de maandelijkse woonlasten te betalen.


Woningstichting Groninger Huis heeft als pandeigenaar, dan ook met Glasdraad een overeenkomst gesloten, die er voor zorgt dat alle woningen van Groninger Huis op glasvezel worden aangesloten. De huurders hoeven dan de eenmalige bijdrage niet te betalen.

Woningstichting Acantus die ruim 3000 woningen in Oldambt in bezit heeft, is tot nu toe tot onze spijt niet bereid een dergelijke overeenkomst met Glasdraad af te sluiten.

Hierdoor zullen veel huurders afzien van een aansluiting op glasvezel.

Acantus stelt dat dit niet tot hun kerntaak behoort en verwijst bewoners naar de voorzieningenwijzer.


Het betreft hier echter geen nieuwe maandelijkse kostenpost, maar een eenmalige extra uitgave die voor veel mensen dan net te hoog is. Maar voor Acantus een geringe afschrijfbare investering is. Wanneer Acantus niet meedoet, zou de benodigde 50% deelname in 30 november wel eens niet gehaald kunnen worden. Nu heeft nog geen 10% zich voor Glasdraad ingeschreven.


Het vastrecht zit als het goed is ook vast aan een woning en zal dan ook niet persoonlijk meegenomen kunnen worden na aansluiting. Huurders van Acantus die dus verhuizen zouden bij verhuizing na 30 november 2020 ook nog eens €850 moeten betalen om dezelfde kwaliteit internet te behouden.


Glasvezel biedt vele voordelen. Het garandeert een snelle en stabiele internetverbinding. Dit is positief voor de bedrijven in Oldambt en voor een toenemend aantal mensen die thuis werken.

Een ander belangrijk voordeel dat pleit voor glasvezel is dat door het ontstaan van een snelle en stabiele internetverbinding zorg op afstand mogelijk wordt. Hier wordt steeds vaker gebruik van gemaakt. Dit moet er ook voor de huur toegankelijk worden gemaakt.


Wij vinden dit dusdanig belangrijk dat we u als commissieleden hierover willen inlichten en wij vragen of u de wethouder zou willen vragen om in overleg te treden met Acantus om zodoende een constructief gesprek te hebben en hopelijk een overeenkomst met Glasdraad af te sluiten zoals Groninger Huis ook heeft gerealiseerd.


Misschien zijn er ook nog subsidiaire mogelijkheden voor Acantus om alsnog te participeren in het glasvezel project.


Mvrgr. Bewonersorganisatie Oldambt


42 keer bekeken0 reacties

Recente blogposts

Alles weergeven