• BOOldambt

Woonlastenakkoord Acantus, dweilen met de kraan open!

Bijgewerkt: 27 nov 2020

Onlangs is bekend gemaakt dat Acantus samen met overige huurdersorganisaties in Oost Groningen een woonlastenakkoord heeft getekend. Op het eerste gezicht ziet dit akkoord er mooi uit, maar wij plaatsen enige kritische kanttekeningen.

Een gevolg van dit akkoord is dat Acantus de portefeuillestrategie moet aanpassen. In deze strategie wordt onder andere vastgelegd hoeveel woningen er gerenoveerd, verduurzaamd en gesloopt gaan worden. Acantus heeft aangegeven dat door dit akkoord de komende jaren minder huurinkomsten gegenereerd zullen worden. Daarom wil Acantus ook meer woningen gaan verkopen. Hierdoor zal de beschikbare voorraad betaalbare huurwoningen in de gemeente Oldambt verder afnemen. De woningen die verkocht worden, zullen niet gecompenseerd worden door terugbouw van sociale huurwoningen.


Het is nog maar de vraag of de gemeente Oldambt ook toestemming gaat geven voor de verkoop van meer huurwoningen. Dit wordt mede geregeld in de nog vast te stellen woonvisie van de gemeente. In het akkoord wordt tevens gesproken over een nieuw woonlastenonderzoek dat gehouden gaat worden in 2021. Om dan al afspraken te maken over de betaalbare voorraad tot en met 2024 lijkt dan ook behoorlijk prematuur.


Uit het akkoord is verder niet op te maken hoe de huurders eigenlijk voordeel verkrijgen, omdat er geen goede vergelijking gemaakt kan worden met de bestaande situatie. Wel zien we dat in vergelijking met 2019 de goedkope voorraad in Oldambt afneemt met 2,7 procent en de betaalbare huur met 9,1 procent. De afname wordt ingezet voor een groter aanbod van woningen boven de eerste aftoppingsgrens van 619,01 euro. Dit betekent dat goed verduurzaamde woningen niet beschikbaar zullen komen voor de inkomensgroep, die het het hardst nodig hebben, maar voor een inkomensgroep, die de energielasten beter kan dragen. Dit past volgens de Bewonersorganisatie Oldambt, niet bij de huidige inkomenssituatie van huurders in Oost Groningen.


De insteek van het woonlastenonderzoek, was om de lasten van huurders in kaart te brengen en daar zo nodig wat aan te doen. Om dat af te doen met wat energieadviezen, lijkt dweilen met de kraan open. Wij missen ook de inbreng van de gemeente ten aanzien van bijvoorbeeld een betere tegemoetkoming in de zorgkosten voor de laagste inkomens. De huidige maatregelen zijn door de gemeente inmiddels uitgekleed en er liggen geen nieuwe voorstellen op tafel.


Ook stond in het woonlasten rapport van KAW een aanbeveling om bijvoorbeeld wijkbedrijven op te richten, waarmee huurders door het verrichten van kleine klusjes ook een vrijwilligersvergoeding zouden kunnen verkrijgen in aanvulling op een laag inkomen.


Omdat er gemeentelijke verschillen zijn, leent het proces van de prestatieafspraken zich beter om huurprijsafspraken te maken, zodat jaarlijks de achterban geconsulteerd kan worden, maar ook de gemeente zeggenschap blijft houden over de betaalbaarheid van de huurvoorraad.


Het is jammer dat de ondertekenende huurdersorganisaties niet meer kritisch zijn geweest. Al met al is het dus geen goed doordacht akkoord. Het toch al sterk toenemend aantal woningzoekenden in de gemeente Oldambt zal hier zeker geen dienst mee bewezen worden.
48 keer bekeken0 reacties

Recente blogposts

Alles weergeven