Veelgestelde vragen

Hoe kan ik een klacht indienen bij mijn verhuurder?


Noteer wanneer en hoe de klacht is ontstaan. Vervolgens meldt u de klacht bij de verhuurder. Dit kan schriftelijk of telefonisch, of met een contactformulier welke u meestal bij uw verhuurder op de website kunt vinden. Na uw melding komt er een medewerker namens uw verhuurder om het probleem op te lossen. Noteer wie en wanneer er iemand bij u langs is geweest om de klacht te verhelpen en wat de oplossing van de klacht volgens hem/haar is. Wanneer uw klacht volgens u onvoldoende is opgelost meldt u dat dan aan uw verhuurder en geeft hem een aantal weken de tijd om de klacht alsnog op te lossen. Dit kan via een klachtenformulier op de website van de verhuurder. Geen voldoende oplossing voor uw klacht? Dan heeft u de mogelijkheid om naar een klachtencommissie of geschillencommissie van uw verhuurder te gaan, of naar de landelijke huurcommissie. Een klachten- of geschillencommissie is een door uw verhuurder ingestelde onafhankelijke commissie welke een niet bindende uitspraak doet. Meestal zal de verhuurder zich aan het advies van de klachtencommissie houden. Bent u alsnog niet tevreden, dan heeft u altijd nog de mogelijkheid om naar de huurcommissie te gaan. De huurcommissie is een landelijke commissie die een bindende uitspraak doet, hetgeen wil zeggen dat zowel u als de verhuurder zich aan die uitspraak moet houden. Wanneer komt de BOO in beeld? Wanneer er volgens u geen afdoende oplossing is geboden, kunt u contact opnemen met de BOO. Wij begeleidden u in een traject om een oplossing voor uw probleem te vinden. Wij vragen uw verhuurder om ons te informeren waarom uw klacht niet wordt opgelost. Eventueel gaan wij nader met uw verhuurder in gesprek om te horen wat er verder nog gedaan kan worden. Wij bespreken met u het antwoord en onze bevindingen op uw probleem. Het kan zijn dat u het alsnog niet eens bent met onze bevindingen en met de verhuurder. In dat geval kunt u uw klacht ook nog voorleggen bij de huurcommissie.
Waar kan ik meer vinden over het huurbeleid?


Op de site van Aedes vindt u meer over het huurbeleid. https://www.aedes.nl/feiten-en-cijfers/bewoners/huurbeleid/huurbeleid-corporaties.html
Waar kan ik berekenen of mijn huurprijs klopt?


Op de stite van de huurcommissie kunt u een berkening maken om te kijken of uw huurprijs ook klopt. https://www.huurcommissie.nl/onderwerpen/huurprijs-en-punten/nieuwe-huurprijscheck/huurprijscheck-zelfstandige-woonruimte/
Wat doet een bewonersorganisatie?


https://www.woonbond.nl/huurdersorganisatie/huurderswerk/huurdersorganisatie-of-bewonerscommissie Via deze link van de woonbond is na te lezen op welek terreinen bewonerscommissies en huurdersorganisaties werkzaam kunnen zijn. De bewonersorganisatie Oldambt is een huurdersorganisatie in oprichting.